Szerződésszegés bejelentése - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Szerződés-ellenőrzési Főosztályához az ajánlatkérők által a nyertes ajánlattevők szerződéses kötelezettségének súlyos megszegése esetén történő bejelentése.

Kulcsszavak: Szerződésszegés

A Kbt. szerinti ajánlatkérők.

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A szerződésszegéssel kapcsolatos beadványokat a Szerződés-ellenőrzési Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.

Az ÁNYK Cégkapun keresztül történő beküldéséhez szükséges az ÁNYK keretprogram telepítése.Tekintettel arra, hogy az ÁNYK űrlapok  tartalma változhat, szükséges a korábban telepített űrlapok folyamatos frissítése. Javasoljuk, hogy az ÁNYK-ban megküldésre kerülő iratok maximális terjedelme ne haladja meg a 100 Mb-ot, függetlenül attól , hogy a csatolmány 1 vagy több fájlt tartalmaz. Az űrlap elérése az "Új nyomtatvány megnyitása"-val történik. A leggördülő fülek segítségével teljesíthető a beküldésre szánt és formailag, tartalmilag megfelelő űrlap kitöltése. A hatósági ügy iktatószámának megjelölése minden esetben kötelező, valamint javasolt a könnyebb beazonosíthatóság érdekében kisérőlevél csatolása. Ezen űrlap kizárólag szerződésszegés bejelentéséhez alkalmazható.

ÁNYK űrlap: KHSZEF_szerz_szeg.jar

Közbeszerzési Hatóság

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG