Kiskorú úti okmányának visszavonására irányuló kérelem

A kiskorú részére kiadott úti okmány visszavonása kérhető az útlevélhatóságtól a szülői felügyelettel rendelkező személy részéről.

Kulcsszavak: úti, okmány, útlevél, útlevélhatóság, kiskorú, visszavonás, nyilvántartás, belügyminisztérium, kormányablak, kormányhivatal,

Az úti okmány visszavonását a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő vagy gyám kérheti.

Az úti okmány visszavonására vonatkozó kérelmet előterjesztheti:

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Általános hatáskörű útlevélhatóság (döntés meghozatala)

Közigazgatási per (bírósági út)

Az útlevélhatóság a kiskorú úti okmányát visszavonja, ha azt

Az útlevélhatóság hivatalból visszavonja az érvénytelen úti okmányt, ha

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

EKTFO