Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – KÁRESEMÉNY BEJELENTÉSE

A közút kezelője a közút használata során a közúton szabályosan közlekedő gépjárműben a burkolt meghibásodásából (kátyú) eredően keletkező, vagy az út menti növényzet által okozott kárt a gépjármű felett rendelkezni jogosult részére megtéríti. A kár megtérítése az önkormányzat felelősségbiztosítója útján történik.

Kulcsszavak: KÁRESEMÉNY BEJELENTÉSE

Bármely személy és gazdasági társaság.

A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 35 §. szerint az elektronikus felületen található kárbejelentőt maradéktalanul töltse ki és küldje be a megfelelő mellékletekkel.

Gazdasági tevékenységet végzők esetén a mellékelt űrlap kitöltése.

Magánszemélyek esetén: www.szombathely.hu honlapon található űrlap kitöltése, vagy kérelem benyújtása postai úton vagy személyesen.

Űrlap kitöltése, illetve az űrlappal azonos tartalommal bíró kérelem benyújtása térképpel.

Gépjárművel kapcsolatos kár (kátyúkár) esetében a kérelemhez csatolandó továbbá:

Személyi/gyalogos baleset esetében a kérelemhez csatolandó továbbá:

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Átruházott hatáskörben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztály

A döntéssel szemben károsult bírósági keresettel élhet.

A hatásterület kijelöléséhez a www.szombathely.hu honlapon az Önkormányzat / Térinformatika /Műszaki Térinformatikai Rendszer indítása oldalról letölthető a térképszelvény. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Szombathely Település