Kertészet - gombaház-hűtőház (VP)

A kertészeti ágazatok további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gombatermesztés és a hűtőházak versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Kulcsszavak: Kertészet, gomba, gombaház, hűtőház

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben
erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti
évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben -
mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25
forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
b) és, igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti
évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben -
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A
mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó
árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 13. számú
mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
3. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző,
vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt
üzleti évre vonatkozóan a tagok
- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának
mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való
rendelkezést.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.
 

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége: 
EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya
 

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF