Budapest 04. ker. Nyugdíjszerű ellátásban részesülők plusz támogatása

A polgármester évente egy alkalommal nyugdíjszerű ellátást kiegészítő támogatást nyújt az öregségi nyugdíjban, időskorúak járadékában, szolgálati járandóságban, szolgálati nyugdíjban, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban, valamint rokkantsági járadékban részesülő azon személy részére, akinek a havi összes jövedelme nem haladja meg a helyi jövedelemalap 375%-át.

Kulcsszavak: Nyugdíj, Támogatás, Nyugdíjas, Nyugdíjszerű

A támogatás összege, és jogosulti köre:

a) 8 000 Ft, ha a kérelmező havi összes jövedelme nem haladja meg a helyi jövedelemalap 125%-át;

b) 5 000 Ft, ha a kérelmező havi összes jövedelme a helyi jövedelemalap 125%-át meghaladja, de nem haladja meg a 250%-át;

c) 3 500 Ft, ha a kérelmező havi összes jövedelme a helyi jövedelemalap 250%-át meghaladja, de nem haladja meg a 375%-át.

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztály Szociális Osztálya.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyugdíjszerű ellátásban részesülők plusz támogatása évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg.

https://ujpest.hu/dokumentumok/nyugdijszeru_ellatasban_reszesulok_plusz_tamogatasa.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022 (IV.28.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Budapest 04. ker. Település