Hiteles energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartása

Az e-tanúsítás lehetőséget nyújt az elkészült energetikai tanúsítványok lekérdezésére, valamint a tanúsító szakemberek számára a tanúsítványok rögzítésére.

Kulcsszavak: E-tanúsítvány, e-építés, hiteles energetikai tanúsítvány

Alapvetően két szereplője lehet az eljárásnak.

Energetikai tanúsítók: ügyfélkapus azonosítás után, az elektronikus nyilvántartásban feltölthetik és lekérdezhetik a tanúsítványokat.

Nyilvánosság: a nyilvántartásba bárki betekinthet azonosítás nélkül.

A tanúsító a tanúsítványt egy elektronikus program segítségével állítja ki. A kiinduló adatok és a számszaki előellenőrzést követően a program egyedi tanúsítvány azonosító kódot generál (HET azonosító). A tanúsító ezzel az azonosító kóddal ellátott tanúsítványt kap, amely a tanúsítvány hivatalos példányának minősül. A kiállított azonosító kóddal ellátott tanúsítvány automatikusan bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba.

A nyilvánosság azonosítás nélkül az alábbi oldalon tud betekinteni a nyilvántartásba: https://entan.e-epites.hu/

Az eljárás illetékmentes.

A nyilvántartás vezetője a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara független ellenőrzési rendszert működtet az energetikai tanúsítványok tekintetében. Ennek keretében jogszabályban meghatározott tartalmú ellenőrzés céljából évente véletlenszerűen kiválasztja a Nyilvántartásban rendelkezésre álló összes energetikai tanúsítványnak kormányrendeletben meghatározott statisztikailag jelentős hányadát, és az ellenőrzések alapján a hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi a jogszabályban meghatározott hatósági intézkedéseket.

Az építésgazdaságért felelős miniszter (Miniszterelnökség) az építésgazdaságért való felelőssége körében ellátja az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásával, az energetikai tanúsítói tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

NISZ ZRT.