Nemzetközi vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyindítás - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Már meglévő vezetői engedély birtokában kérvényezhető nemzetközi vezetői engedély kiadása.

Kulcsszavak: személyi okmány, vezetői engedély, nemzetközi vezetői engedély, járművezetés, jogosítvány, nemzetközi, kormányhivatal, kiállítás, Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény , Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény

Aki rendelkezik érvényes magyar vagy Magyarországon vezetési jogosultság igazolására alkalmas, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez vagy a Genfi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott ország hatósága által kiállított külföldi vezetői engedéllyel.

A kérelmet kormányablakban vagy okmányirodában lehet előterjeszteni.

Az okmány az ügyintézés során, a helyszínen kiállításra kerül.

A nemzetközi vezetői engedély kiállításának díja 2300 forint.

Az illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj befizetésére lehetőség van postán csekken, vagy a kormányablakban bankkártya (POS terminál) használatával. 

Megyei, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyarországon a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény és/vagy a Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény szerinti nemzetközi vezetői engedély igényelhető.

Javasolt az utazási célország szerint megfelelő nemzetközi vezetői engedélyt igényelni.

Az ENSZ hivatalos honlapján megtalálható a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez és a Genfi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országok listája.*

*Csak azok az országok tekinthetőek csatlakozott országnak, akik nem csak aláírták, hanem meg is erősítették az egyezményt, tehát amely országok esetében a harmadik, „Accession(a), Succession(d), Ratification” nevű oszlopban is szerepel egy dátum.

Azon országok esetében, amelyek mindkét egyezményhez csatlakoztak, a Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény hatályát vesztette, és esetükben csak a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény alkalmazandó.

Az EGT-államokban (az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia) a magyar vagy más EGT-államban kiállított vezetői engedély önmagában, nemzetközi vezetői engedély nélkül is jogosít vezetésre.

A nemzetközi vezetői engedély csak a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedéllyel együtt érvényes.

A Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény szerinti nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év.

A Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény szerinti nemzetközi vezetői engedély a kiállításától számított 1 éven belül érvényes.

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

EKTFO