Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – SZABADTÉRI RENDEZVÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) számú Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet szerint SZMJV Polgármestere rendelkezik hatáskörrel.

Kulcsszavak: SZABADTÉRI RENDEZVÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Környezeti zajforrást működtető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

Kérelmet kell benyújtania, aminek tartalmaznia kell: a kérelmező neve (a társaság nevének feltüntetése), székhelye, a helyszíni kapcsolattartó neve, telefonos elérhetősége, a rendezvény elnevezése, helyszíne, időtartama, az alkalmazott zajforrások bemutatása, felsorolása (pl. erősítő, mikrofon stb.), a zajforrások üzemeltetésének időtartama (a rendezvény alatt csak meghatározott időtartamban vagy teljes rendezvényidőben).

Kérelemre vagy hivatalból indult eljárás esetén: a hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban 60 napon belül hoz döntést.

A kérelem mellékleteként kötelezően becsatolandó a helyszínt ábrázoló méretarányos helyszínrajz, melyen a zajforrások irányítását nyíllal kell jelölni.

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.)

A helyszínrajz elkészítéséhez a www.szombathely.hu honlapon az Önkormányzat/Térinformatika/Műszaki Térinformatikai Rendszer indítása oldalról letölthető a térképszelvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL törvény

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

 

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet

 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet

 

a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet,

 

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 30/2006 (IX.7.) önkormányzati rendelet

Szombathely Település