Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – 500 M3/ÉV MENNYISÉGIG TERJEDŐ TALAJVÍZKÚT MEGSZÜNTETÉSE

Talajvízkút vízjogi megszüntetési engedélyezése, amely az üzemeltető, fenntartó házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti.

Kulcsszavak: 500 M3/ÉV MENNYISÉGIG TERJEDŐ TALAJVÍZKÚT MEGSZÜNTETÉSE

Az ingatlannal rendelkezni jogosult, aki az adott ingatlanon a fenti tevékenységet kívánja végezni, vagy akinek ilyen jellegű szándékához az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárul.

A vizek természetes lefolyásának megváltoztatása esetén az érintett tulajdonos, a vízimunkák és vízilétesítmények esetén bármely érdekelt, míg vízi szolgáltatás tekintetében a fogyasztó, vagy a szolgáltató.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Talajvízkút vízjogi megszüntetési engedélyezése, amely az üzemeltető, fenntartó házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: 

1. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és 

3. nem gazdasági célú vízigény.

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban hoz döntést.

Kérelem.

Helyszínrajz, ami feltünteti a kút helyét, az érintett területek helyrajzi számát, telekhatárt.

Tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem csak egy tulajdonosa (a kérelmező) van az az az ingatlannak, amelyen a kút elhelyezkedik.
Fúrt kút esetében a kútfúró szakember felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfeleléséről igazolás.

Az eljárás szolgáltatás és illetékmentes. 

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Vas Megyei Kormányhivatal. Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
- 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról,
- 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció taralmáról,
- 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről (továbbiakban: kútr.),
- 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,
- 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről.

Szombathely Település