Kecskemét - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

igénybevételére.

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

Kulcsszavak: Rendszeres, Gyermekvédelmi, Kedvezmény, Kedvezményes, gyermekétkeztetés

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási helyű nagykorú állampolgár.

Jogosultsági feltételek:

       feltéve, hogy a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez szükséges nyilatkozatot az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A nyilatkozatot Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell leadni, személyesen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda

Szociálpolitikai Osztály 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Szociális és Gyámügyi Osztálya

Az eljárás során környezettanulmány készítésére kerül sor.

Kiskorú gyermek esetén

Nagykorú saját jogán

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

A 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  

 

Kecskemét Település