E-BEJELENTŐ: FELHASZNÁLÓVÁLTÁS BEJELENTÉSE (KÖZMŰÁTÍRÁS)

Jelen ügytípusban a felhasználóváltással kapcsolatos szerződés-átírás kezdeményezhető. A felhasználóváltás egy-egy ingatlanhoz, felhasználási helyhez, vagy közmű szolgáltatásokhoz kapcsolódik, leggyakrabban tulajdonosváltáskor merül fel, továbbá, ha az ingatlan tulajdonosa nem, csak a felhasználója változik (bérlet, a haszonélvezet vagy a használatátengedés). 

Kulcsszavak: e-bejelentő, felhasználóváltás bejelentése, közműátírás

Bármely természetes személy, aki valamely alapnyilvántartás alanya (személyiadat-és lakcímnyilvántartás (SZL), központi idegenrendészeti nyilvántartás (ISZL), vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT)), és rendelkezik elektronikus ügyfél tárhellyel (KÜNY-tárhellyel), valamint online ügyintézés esetén a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) valamelyik azonosítási szolgáltatásával (Ügyfélkapu, eSzemélyi, RKTA, Arcképes azonosítás).

A szolgáltatással elérhető közüzemi szolgáltatók csatlakozása folyamatos, ezért a szolgáltatást abban az esetben tudja igénybe venni, ha az átírásban érintett szolgáltatók már csatlakoztak.

Bármely természetes személy, aki valamely alapnyilvántartás alanya (személyiadat-és lakcímnyilvántartás (SZL), központi idegenrendészeti nyilvántartás (ISZL), vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT)), és rendelkezik elektronikus ügyfél tárhellyel (KÜNY-tárhellyel), valamint online ügyintézés esetén a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) valamelyik azonosítási szolgáltatásával (Ügyfélkapu, eSzemélyi, RKTA, Arcképes azonosítás).

Amennyiben nem biztos, hogy rendelkezik-e KÜNY tárhellyel, a következő szolgáltatás segítségével nyílik lehetősége ellenőrizni, illetve igényelni: Tárhely igénylés szolgáltatás

A szolgáltatással elérhető közüzemi szolgáltatók csatlakozása folyamatos, ezért a szolgáltatást abban az esetben tudja igénybe venni, ha az átírásban érintett szolgáltatók már csatlakoztak (A csatlakozott szolgáltatók listáját itt érheti el).

Online ügyintézés esetén:
-    Indítsa el a szolgáltatást;
-    Jelentkezzen be a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítási szolgáltatások valamelyikével (Ügyfélkapu, RKTA, eSzemélyi, arcképes azonosítás);
-    Ha még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, először regisztráljon;
-    Válassza ki a Felhasználóváltás-bejelentése ügytípuson belül, hogy 
o    - új szerződőként, 
o    - régi szerződőként vagy 
o    - mindkettőtől eltérő meghatalmazottként kíván ügyet intézni;
-    Válassza ki azokat a szolgáltatókat, akiknek el kívánja küldeni bejelentését;
-    Adja meg az űrlapon szereplő adatokat (az Ön azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok a közhiteles nyilvántartásból előtöltésre kerülnek);
-    Csatolja az ügytípushoz kapcsolódó mellékleteket (másolatban töltheti fel);
-    Amennyiben ezeket nem elektronikusan hiteles (vagyis elektronikusan már aláírt) dokumentumok formájában tölti fel, lehetősége van hitelesíteni ezeket az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatáson keresztül;
-    Ellenőrzés után küldje be, a sikeres beküldésről visszaigazolást kap és letöltheti a beküldött fájlokat.
-    Az űrlap kitöltését és ellenőrzését követően beadványa beküldésre kerül a kiválasztott szolgáltatók felé. A beküldést követően még további 15 munkanapig lehetősége nyílik arra, hogy a felületen belépve beadványát letöltse és elmentse. Az ügy aktuális státuszát az Ügykövető menüpontban tudja megtekinteni, illetve – amennyiben profiljában feliratkozott rá – emailben is kap visszajelzést arról, ha a szolgáltató fogadta az Ön bejelentését.

Személyes ügyintézés esetén:
-    Keressen fel egy kormányablakot (bármely kormányablakban intézhető), előtte, ha teheti, foglaljon időpontot;
-    Vigye magával az ügyleírásban felsorolt dokumentumokat és készítse elő azokat az egyéb dokumentumokat (pl. szolgáltatói számlalevelek, szerződések), amelyek alapján a szolgáltatói azonosítók is megadhatók;
-    Az ügyintéző az Ön megbízása alapján, az azonosítást követően rögzíti a rendszerben az Ön által megadott, az átíráshoz szükséges adatokat, beszkennelve feltölti a bemutatott dokumentumokat;
-    Visszaigazolást kap arról, ha az ügyindítás sikeresen megtörtént.
Amennyiben még nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges KÜNY tárhellyel, vagy még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, a kormányablakban ezt is megteheti. 
 

A felhasználó személyében bekövetkező változás a változástól számított, a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített időn belül bejelentendő az érintett szolgáltatók felé. A szerződések átírása a bejelentés alapján valósul meg.

A felhasználó-változásra irányuló bejelentést az érintett szolgáltatónak az ügyfél beazonosítására nyitva álló 5 munkanapon túl a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott, jellemzően 15 munkanap alatt kell feldolgozni, az új szerződést elkészíteni és megküldeni.

A felhasználó-váltás bejelentéséhez nem szükséges az átírás jogcímét igazoló dokumentumot, illetve, többes tulajdonos esetén, az eljáráshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot becsatolni, de azt a Szolgáltató esetleges külön felszólítására be kell tudni mutatni. A bejelentés által érintett szolgáltatók és ágazatok függvényében az ügyintézési folyamatban csatolni szükséges elektronikus dokumentumokat.

Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint az e-bejelentő honlapjáról elérhető dokumentum-sablonokat használják, ami biztosítja, hogy egy-egy dokumentumot csak egyszer kelljen becsatolni és az valamennyi szolgáltató felé megfelelő legyen!
-    Fogyasztásmérő átadás-átvételi jegyzőkönyv (kötelező)
-    Elfogadó nyilatkozat (amennyiben a díjfizető (számlafizető) az új szerződőtől eltér)
-    Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról (csak amennyiben a gáz közmű érintett az átírásban és az új szerződő nem tulajdonosa az ingatlannak)
-    Lemondó nyilatkozat (kötelező – ez biztosítja, hogy a régi szerződő szerződése is megszüntetésre kerüljön)
-    Meghatalmazás (a régi szerződő vagy 3. személy meghatalmazott eljárása esetén csatolandó, amennyiben nem rögzítettek RNY-ben elektronikus meghatalmazást)

A szolgáltatás használata a természetes személy ügyfelek számára díj- és illetékmentes.

Csatlakozott Szolgáltatók – a bejelentéssel kapcsolatos eljárás vonatkozásában.

Pest Megyei Kormányhivatal – az e-bejelentő adattovábbítási szolgáltatással kapcsolatban.

Csatlakozott Közüzemi Szolgáltatók: Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal.

E-bejelentő szolgáltató: Miniszterelnökség.

Csatlakozott Szolgáltatók aktuális listája.

A szolgáltatás csak előzetes regisztráció után vehető igénybe.

Amennyiben az átírás kezdeményezéséhez dokumentumot kell csatolnia, azt kérjük, hogy az e-bejelentő honlapjáról letölthető minta alapján tegye meg:
-    Fogyasztásmérő átadás-átvételi jegyzőkönyv
-    Elfogadó nyilatkozat (új szerződőtől eltérő számlafizető)
-    Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról (gáz)
-    Lemondó nyilatkozat (régi szerződő)
-    Meghatalmazás
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII.2.) Korm. rendelet 

PMKH