Szeged - Nem valós lakcím fiktívvé nyilvánítása iránti kérelem

A jegyző kérelemre lakcím fiktiválási eljárást folytat le, ha a szállásadó írásban úgy nyilatkozik, hogy a szállásadónak nem minősülő természetes személy bejelentett lakcímadata nem valós.

Kulcsszavak: lakcímfiktiválás, fiktív, lakcím

Szállásadónak minősülő természetes személy.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a szállásadó írásbeli nyilatkozatát, hogy a szállásadónak nem minősülő (kijelenteni kívánt) polgár bejelentett lakcímadata nem valós.

Az eljárás ügyintézési határideje teljes eljárásban 60 nap.

Kérelem

Az eljárás illetékmentes.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Közigazgatási Csoport

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható a Szegedi Törvényszéken.

A lakcím fiktívvé nyilvánítási eljárás lefolytatására a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalnak párhuzamos hatásköre van.

Meghatalmazott közreműködése esetén meghatalmazás csatolása szükséges.

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Szeged Település