Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem (SZTFH)

A felszámoló szervezet a felszámolói névjegyzékben, illetve a hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet nyújthat be a Hatósághoz.

Kulcsszavak: felszámoló hatósági bizonyítvány kérelem

A felszámoló szervezet a felszámolói névjegyzékben, illetve a hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet nyújthat be a Hatósághoz.  A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján, illetve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerint a felszámolói névjegyzékben, valamint a Hatóság által vezetett hatósági -, és az állami felszámoló szervezetek hatósági nyilvántartásban szerepelő adatokról a felszámoló szervezet kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes.

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem díj- és illetékmentes.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep15/

SZTFH