ZALAEGERSZEG – HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY ÉS ANYAKÖNYVI OKIRAT KIÁLLÍTÁSA (SZÜLETÉSI, HÁZASSÁGI, HALÁLOZÁSI)

Az arra jogosult ügyfél anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti) vagy amennyiben olyan adat igazolása szükséges, mely a kivonatnak nem adattartalma, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárást bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhet.

Az eljárás kérelemre indul.

Kulcsszavak: HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY ÉS ANYAKÖNYVI OKIRAT KIÁLLÍTÁSA (SZÜLETÉSI, HÁZASSÁGI, HALÁLOZÁSI)

Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazott.

A kérelem:

 - elektronikusan a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas (Iforme űrlap) honlapon megnyitása után a kérelmezőnek be kell lépnie az ügyfélkapujába. Ezt követően választható ki "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata", majd az "Ügyindítás" nyomógomb használata után az "Ágazat" rovatban "Anyakönyvi igazgatás", az "Ügytípus"-ban a "Kivonat" értéket kell kiválasztani. Mindezek után megjelenik ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM, melyen az "On-line" kitöltés lehetőség választásával rögzíthetők a szükséges adatok. A kitöltött és beküldött kérel

 - postai úton,  vagy

 - személyesen megjelenés útján a polgármesteri hivatal anyakönyvi csoportjánál lehet előterjeszteni.

Anyakönyvi Csoport 8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3-5. 2. emelet Tel: 92/502-1000/197, 294, 293, 214,258 mellék E-mail:anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu kedd, szerda, péntek de: 8.00-12.00 kedd, szerda du: 13:00-16:30

Az At. 73.§ (5) bekezdése alapján az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni.

Személyazonosítás igazolása, illetve meghatalmazás bemutatásának hiányban az anyakönyvi kivonat nem kerül kiállításra.

A kivonat kiállításának határideje 8 nap, amennyiben az eseményt az elektronikus anyakönyv még nem tartalmazza, úgy a rögzítést követő 8 nap.

 


Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem (Iforme űrlap)

Vagy a https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/35923/2020anyakonyvikivonatkillitasairantikerelem.pdf formanyomtatvány.

A csatolandó dokumentumok Benyújtandó dokumentumok:

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Anyakönyvi Csoport 8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3-5. 2. emelet Tel: 92/502-1000/197, 294, 293, 214,258 mellék E-mail:anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu kedd, szerda, péntek de: 8.00-12.00 kedd, szerda du: 13:00-16:30

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: Zala Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható.

Intézhető:

Zalaegerszeg Település