Személyazonosító igazolvány elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentése

Olyan szolgáltatás, aminek segítségével lehetősége van elektronikus úton bejelenteni kártyaformátumú személyazonosító igazolványa elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését.

Jelen szolgáltatással bejelentheti okmánya elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, de ebben az esetben az okmány pótlását elektronikus úton már nem kezdeményezheti. Amennyiben az okmány pótlását is kívánja kezdeményezni, akkor kérjük, válassza a SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ELVESZTÉS, ELTULAJDONÍTÁS, MEGSEMMISÜLÉS BEJELENTÉSE ÉS PÓTLÁSA ügyet és olvassa el a hozzá tartozó tájékoztatót.

Kulcsszavak: személyi elvesztésének bejelentése, személyi, eszemélyi, ellopták a személyim, személyazonosító igazovány elvesztésének bejelentése, szig elvesztése, eszig elvesztése

A szolgáltatást Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül, Ügyfélkapu regisztrációval vagy Telefonos Azonosítással vagy eSzemélyi okmánnyal rendelkező személy használhatja, akinek magyar hatóság által kiállított kártyaformátumú személyazonosító igazolványa elveszett, eltulajdonították, megsemmisült.

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján tegyen eleget. A bejelentés alapján a személyazonosító igazolvány érvénytelenítésre kerül. A személyazonosító igazolvány érvénytelenítéséhez meg kell adnia az érintett okmány okmányazonosítóját, továbbá meg kell jelölnie, hogy az okmány milyen okból nincs az Ön birtokában.

A kérelem kitöltését és benyújtását követően a személyazonosító igazolvány azonnal érvénytelenítésre kerül.

Jogszabály alapján, akinek eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette a személyazonosító igazolványát köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül bejelenteni.

A kérelem kitöltését és benyújtását követően a személyazonosító igazolvány azonnal érvénytelenítésre kerül.

A személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének és elvesztésének bejelentése illeték- és díjmentes.

Az új okmány kiállítását csak személyesen lehet kezdeményezni, amely évente egy alkalommal illetékmentes.

Eltulajdonított okmány esetében az okmány pótlására irányuló eljárás minden esetben illetékmentes.

Belügyminisztérium

 A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, amelyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

A jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésére csak kártyaformátumú személyazonosító igazolvány esetén van lehetőség, a 2000. január 1-jét megelőzően kiállított könyv formátumú személyazonosító igazolványok esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

EKTFO