Időjárási kockázatok megelőzése (VP)

A felhívás szem előtt tartja az EU kármegelőzésre irányuló törekvéseit, valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megelőzési elvét, mely szerint a veszteségekkel fenyegető jelenségek megelőzésének költsége akár több nagyságrenddel is kisebb, mint a bekövetkezett kár helyreállításának várható ráfordítása. A felhívás a klímaváltozás hatásaként, illetve a klímaváltozás eredményeként bekövetkezett katasztrófaesemények és kedvezőtlen éghajlati jelenségek kártételeinek megelőzésére irányul.

Kulcsszavak: Éghajlatváltozás, időjárási kockázat, klímaváltozás, megelőzés

A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelmet benyújtására:
1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
a. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben
mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel
rendelkezik.
b. igazolja, hogy:
A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan
nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott. A
mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak
nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 12. számú
mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség. 
3. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is
van lehetőség.
4. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző,
vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt
üzleti évre vonatkozóan a tagok
- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának
mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való
rendelkezést.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat. 

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF