Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a hatóság kirendelése vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártatlanság követelményének megtartásával döntse el a szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását.

Igazságügyi szakértői tevékenységet döntő többségében az erre feljogosított – ebben a névjegyzékben szereplő – természetes személyek és gazdasági társaságok, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmények végezhetnek.
">

Igazságügyi szakértői névjegyzék

Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a hatóság kirendelése vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártatlanság követelményének megtartásával döntse el a szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását.

Igazságügyi szakértői tevékenységet döntő többségében az erre feljogosított – ebben a névjegyzékben szereplő – természetes személyek és gazdasági társaságok, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmények végezhetnek.

Kulcsszavak: igazságügyi, szakértő, igazságügyi minisztérium, névjegyzék, szakvélemény,

Igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet:

 

Kivételesen az igazságügyi szakértői tevékenység ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező eseti szakértő is igénybe vehető, ha

Szakértői alapismereti oktatás:

Az igazságügyi szakértői nyilvántartásba vételhez szükséges szakértői alapismeretek oktatását a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezi.

Az oktatásra jelentkezni kizárólagosan elektronikus formában lehet.

 

Hol lehet benyújtani a névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmet?

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelmet az Igazságügyi Minisztériumnál, mint az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságnál lehet benyújtani.

 

Természetes személy igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvétele:

 

Gazdasági társaság névjegyzékbe vétele:

Az a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság végezhet igazságügy szakértői tevékenységet, amelyet az igazságügyi miniszter – kérelemre – felvett az igazságügyi szakértői névjegyzékbe.

 

Bejegyezni az alábbi gazdasági társaságokat lehet:

Az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a kérelemről annak benyújtásától számított 8 napon belül dönt, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott. Ellenkező esetben az ügyintézési határidő maximális időtartama 60 nap.

Igazságügyi szakértő esetén:

 

Igazságügyi szakértő esetén:

Az eljárás illetékmentes. 

A névjegyzéket a Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Felügyeleti Főosztálya vezeti.

Ki lehet igazságügyi szakértő?

Igazságügyi szakértő az lehet, aki

 

Az igazságügyi szakértő a névjegyzékbe vételét követő 2 hónapon belül, a névjegyzéket vezető hatóság előtt esküt tesz.

Az igazságügyi szakértő az igazságügyi szakértői igazolványát az eskü letétele után veheti át, a tevékenységét az eskü letétele után kezdheti meg.

Az igazságügyi szakértői névjegyzéket (a továbbiakban: névjegyzék) elektronikus formában kell vezetni.

Az igazságügy szakértői névjegyzékbe történő felvételhez szükséges űrlapok természetes személyek részére

Az igazságügy szakértői névjegyzékbe történő felvételhez szükséges űrlapok Gazdasági társaságok részére

Az igazságügyi szakértői képzés feltételei és költségei az alábbi honlapon tekinthető meg

9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NISZ ZRT.