ÉRD - BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE IRÁNTI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

A bejegyzett élettársi kapcsolat azonos nemű párok között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösség.

Kulcsszavak: Érd anyakönyv, bejegyzett élettársi kapcsolat,

Bejegyzett élettársi kapcsolat két, 18. életévét betöltött azonos nemű személy között jöhet létre.

Kizárólag az érintettek személyesen, meghatalmazott útján nem intézhető.

Előzetes időpont egyeztetést követően a pár együttesen és személyesen megjelennek az anyakönyvvezető előtt.

A bejelentés során, együttesen kijelentik az anyakönyvvezető előtt, hogy élettársi kapcsolatuknak nincsen jogi akadálya, és igazolniuk kell, hogy annak jogi feltételei fennállnak.

 Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv csak akkor vehető fel, ha minden jogi feltétel igazolt.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásához jogszabály nem ír elő várakozási időt, így a kapcsolat létrehozásának időpontját a nyilatkozó felek kívánságát figyelembe véve tűzik ki.

Személyigazolvány vagy útlevél és lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat, ha családi állapotuk nem nőtlen/hajadon a korábbi házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését igazoló okirat.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.

Fellebbezésnek helye nincs, közigazgatási per indítható.

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település