Fémkereskedelemmel kapcsolatos ügyintézés

Fémkereskedelmi tevékenységet kizárólag a fémkereskedelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet folytathat.

Kulcsszavak: NAV, fémkereskedelem, fém, kereskedelem, F01, nemzeti adó- és vámhivatal, kereskedés, bejelentés, vállalkozás, tevékenység, engedély, engedélyköteles

A fémkereskedelmi hatóság engedélyével rendelkező természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

Fémkereskedelmi engedélyt az kaphat,

a) aki a nyilvántartási rendszerét úgy alakítja ki, hogy annak alapján az átvett, tárolt és raktározott fémkereskedelmi engedélyköteles termék mennyiségi számbavétele ellenőrizhető;

b) akinek nincs az állami adó- és vámhatóság, és a székhelye és a telephelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott vám-, vagy adótartozása, és nyilatkozik arról, hogy egyéb köztartozása sem áll fenn;

c) aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;

d) aki a törvényben meghatározott tevékenységi biztosítékot rendelkezésre bocsátotta, letétbe helyezte vagy átutalta; és

e) aki a fémkereskedelmi tevékenységre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét a fémkereskedelmi hatóság részére elektronikus úton teljesíti.

Engedély iránti kérelmet kell benyújtania a fémkereskedelmi hatósághoz, melyet elektronikus úton tud megtenni.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal F01-es nyomtatványa

 

Fémkereskedelmi hatóságként eljáró, Nemzeti Adó és Vámhivatal

Pénzügyminisztérium 

2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről

NISZ ZRT.