Budapest 11 Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbevételére irányuló kérelem

Bérlő írásbeli kérelmére induló eljárás, mely kérelem alapján döntést hoz vagy a szóban forgó helyiségre bérbeadási pályázat kiírásáról dönt a Gazdasági Bizottság .
 

Kulcsszavak: helyiség, bérbeadás

Egyéni vállalkozó vagy jogi személy (kiv: gépkocsi tároló, tároló esetében - magánszemély is jogosult kérelem benyújtására)
 

A kérelem pontos kitöltése és elektronikus benyújtása.
 

Ügyintézési határidő 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

Gazdasági Bizottság

Budai Központi Kerületi Bíróság
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX.26.) XI. ÖK rendelet

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI.6.) XI. ÖK rendelet

Budapest 11. ker. Település