Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  2020. július 1-jei hatállyal módosul az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 


A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó elektronikus úton jelenthesse be tevékenysége megszüntetését.

Kulcsszavak: Egyéni vállalkozás, megszüntetés, EVNY megszüntetés, egyéni vállalkozás megszüntetése, vállalkozás megszüntetése

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 1-jei hatállyal módosul az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen időponttól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezeli az egyéni vállalkozók egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait, továbbá a nyilvántartás vezetését támogató informatikai szakrendszer, valamint az egyéni vállalkozói bejelentések megtételére szolgáló informatikai szakrendszer működtetése is átkerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz!

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Belügyminisztérium ezen időponttól egyéni vállalkozókkal kapcsolatos tevékenységet nem lát el!

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség.

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok - nyilvántartási szám és adószám alapján történő - lekérdezésére továbbra is lehetőség van honlapunkon (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/).


Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését be lehet jelenteni:

A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt!

Ha elektronikus úton vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatal (okmányiroda/kormányablak) által rendelkezésére bocsátott bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, azonnal nyilvántartásba veszi a tevékenység megszüntetésének napját, és elektronikus úton megküldi, vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatal (okmányiroda/kormányablak) közreműködésével átadja a nyilvántartásba bejegyzett, megszűnés időpontját tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Járási (fővárosi kerületi) hivatal, Belügyminisztérium

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentésével a tevékenységre való jogosultság megszűnik a bejelentés napján. Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének nyilvántartásban való rögzítése megtörtént.

 

Mikor szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság?

A törvény erejénél fogva megszűnik:

 

Hogyan lehet a telefonos ügyintézés szolgáltatásra regisztrálni?

A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) történik. A szolgáltatásra személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban, továbbá elektronikusan, a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás használatával, ezen a felületen. A 1818-as hívószám tárcsázását követően lehetőség van telefonon keresztül az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését bejelenteni. 

"Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke " (ÖVTJ kódok)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

NAV