postai úton történő beküldésével a Belügyminisztérium hivatali egységeinél, illetve a belügyi szerveknél a tudományos kutatás megkezdéséhez szükséges kutatási kérelmet nyújthat be, jelentkezhet a Belügyi Doktori Kollégiumba, valamint csatlakozhat a Belügyi Tudományos Adattárhoz.   

">

Belügyminisztérium - kutatási kérelmek benyújtása, jelentkezés a Belügyi Doktori Kollégiumba, csatlakozás a Belügyi Tudományos Adattárhoz

A fent elérhető űrlap („Ügyintézés indítása") kitöltésének segítségével, vagy postai úton történő beküldésével a Belügyminisztérium hivatali egységeinél, illetve a belügyi szerveknél a tudományos kutatás megkezdéséhez szükséges kutatási kérelmet nyújthat be, jelentkezhet a Belügyi Doktori Kollégiumba, valamint csatlakozhat a Belügyi Tudományos Adattárhoz.   

Kulcsszavak: Belügyminisztérium, kutatás, kutatási kérelem, doktori kollégium, tudományos adattár

Kutatási kérelem benyújtása

A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló módosított 6/2006. (BK. 4.) BM utasítás 24./E pontja értelmében azon személyeknek, akik a Belügyminisztérium hivatali egységeinél, illetve a belügyi szerveknél tudományos kutatást kívánnak folytatni, kérelmet kell benyújtaniuk. A közérdekű adatok igénylésére vonatkozóan kutatási kérelmet nem kell benyújtani.

Kérelemhez, engedélyhez nem kötött kutatások:

Közérdekű adatigénylés esetén kérjük, forduljon az adott szerv illetékeséhez.

A tudományos kutatásokra vonatkozó etikai normák betartását vagy a kérelmező szervezete garantálja (kutatásetikai engedély megadásával), vagy a  Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Kódexe az irányadó.

Jelentkezés a Belügyi Doktori Kollégiumba

A Belügyi Doktori Kollégium a Belügyminisztérium felelősségi körébe tartozó szakterületeken elméleti munkásságot folytató doktorjelöltek és tudományos fokozattal rendelkező kutatók közössége.

A Belügyi Doktori Kollégium tagja lehet:

A  Belügyi Doktori Kollégiumba való jelentkezés és kilépés önkéntes. 

Csatlakozás a Belügyi Tudományos Adattárhoz

A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló módosított 6/2006. (BK. 4.) BM utasítás 45/B. pontja értelmében az Adattár kiterjed:

Kérjük, hogy az űrlap kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a módosított 6/2006. (BK 4.) a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló BM utasítás vonatkozó pontjait, különös tekintettel a kutatási kérelemhez kötött, illetve ez alól kivételt képező kutatásokra vonatkozó 24/E, valamint 24/F pontokat.

Kutatási kérelmet benyújtani, jelentkezni a Belügyi Doktori Kollégiumba, valamint csatlakozni a Belügyi Tudományos Adattárhoz elektronikus úton, az oldal elején található „Ügyintézés indítása" űrlap kitöltésével és benyújtásával lehet, valamint az űrlapok postán történő beküldésével.

Az űrlap bármikor lementhető az „Űrlap mentése” funkció használatával, majd a kitöltés egy későbbi időpontban folytatható. (A mentett űrlap az oldal bal oldali menüsorában a "Profil", azon belül a "Piszkozatok" menüpontot választva előhívható. A rendszer az első mentést követő 30 napig tárolja, ezt követően automatikusan törlésre kerülnek.)

A kitöltést követően, a beküldést megelőzően ajánljuk a kitöltött kérelem letöltését, mert az űrlap beküldését követően a dokumentumot nem tárolja a rendszer. Mivel a kutatás engedélyezése esetén a kutatási kérelemben foglaltaktól eltérni nem lehet, ezért fontos, hogy a kitöltött kérelem a későbbiekben rendelkezésére álljon.

Kérjük, hogy kutatási kérelem benyújtása esetén kísérje figyelemmel a Személyreszabott Ügyintézési Felület (SZÜF) tárhelyét, mert a kutatási kérelem engedélyezésével kapcsolatos tájékoztatás ezen a felületen történik.

A Kutatási kérelem benyújtásával, a Belügyi Doktori Kollégiumban történő jelentkezéssel és a Belügyi Tudományos Adattárba való csatlakozással vagy az űrlap kitöltésével kapcsolatos további felvilágosítás a kutatas@bm.gov.hu címen kérhető. 

A Belügyminisztérium hivatali egységeinél, illetve a belügyi szerveknél a tudományos kutatás megkezdése - az alábbi esetek kivételével - kérelemhez, engedélyhez kötött. 

Kérelemhez, engedélyhez nem kötött kutatások:

Engedély nélkül kutatás nem végezhető. 

A kutatási kérelmek elbírálásáról a Kutatáskoordinációs Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és a Belügyminisztérium érintett hivatali egysége vagy az érintett önálló belügyi szerv (a továbbiakban: fogadó szerv) dönt.

A Bizottság adott évben legalább négy alkalommal, negyedévente ül össze: minden év januárjában, áprilisában, júliusában és októberében. A fogadó szerv a Bizottság kutatásmódszertani befogadhatóságának javaslata alapján a Bizottság ülésétől számított 15 munkanapon belül dönt a kutatási kérelem engedélyezéséről (a továbbiakban: bírálati időszak). A bírálati időszaktól és a döntési időintervallumtól indokolt esetben el lehet térni.

A kutatási kérelmek benyújtásának lehetősége folyamatos, viszont a bizottsági ülések rögzített időpontjai miatt a következő befogadási határidők figyelembevétele ajánlott: adott évben január 1., április 1., július 1., október 1.

Jelentkezni a Belügyi Doktori Kollégiumba, csatlakozni a Belügyi Tudományos Adattárhoz folyamatosan lehet.

Az eljárás díj- és illetékmentes. 

A Belügyi Doktori Kollégium tagjait tagdíj nem terheli. 

A Belügyi Kutatói Adattárba való jelentkezés díjmentes.

Belügyminisztérium

Az űrlapok adatkezelési tájékoztatói a Belügyminisztériumban vagy önálló belügyi szervnél alkalmazottakra, valamint a nem a Belügyminisztériumban vagy önálló belügyi szervnél alkalmazottakra vonatkoztatva készült.

TSKFO