Adatváltozásról értesítés küldése

Egyes ágazati jogszabályok lehetővé teszik, hogy a jogszabályban előírt, adatváltozás bejelentésével összefüggő kötelezettségét – azon adatok tekintetében, amelyet más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz – úgy teljesíthesse, hogy a közhiteles nyilvántartást vezető szervet kéri meg, hogy az adatok változásáról küldje meg az értesítést.

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggésben előterjessze az ezzel kapcsolatos kérelmét.

Kulcsszavak: adatszolgáltatás, adatváltozás, adatváltozásról értesítés küldése, adatváltozás bejelentése

Az a személy, akinek az adatai a Belügyminisztérium által kezelt nyilvántartásokban megtalálhatóak.

 A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

szükséges rendelkeznie.

Az adatváltozásról történő értesítés megküldéséhez meg kell jelölnie, hogy mely szerv irányába tenne eleget adatváltozás bejelentési kötelezettségének, továbbá ki kell választania, hogy mely adatainak a megváltozásáról kéri az értesítés megküldését.

Az értesítésről egy PDF formátumú dokumentumot is letölthet, elmenthet és kinyomtathat. A Webes Ügysegéden a Kérelmeim, Nyilatkozataim menüpontban a „Megtekintés” gombra kattintva nyithatja meg az adatváltozásról történő értesítést.

A kérelem kitöltését és benyújtását követően az értesítés azonnal megküldésre kerül a kiválasztott szerv hivatali kapujába.

Az adatváltozásról történő értesítés megküldése díj- és illetékmentes.

Fontos, hogy az egyes adatváltozás bejelentési kötelezettséget meghatározó ágazati jogszabályok meghatározhatnak díjfizetési kötelezettséget az adatváltozásnak az átvezetésével összefüggésben. Az elektronikus úton előterjesztett kérelem ezen fizetési kötelezettség alól nem mentesíti, a fizetési kötelezettségnek az ágazati jogszabályban foglaltak szerint kell eleget tennie a jogszabályban meghatározott szerv részére.

Belügyminisztérium

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, amelyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

A szolgáltatáshoz csatlakozott szervek (és az érintett nyilvántartások):

Az adatváltozásról történő értesítés mindig egy adott, az Ön által megjelölt adatváltozásról történő értesítés megküldésére irányul, az adatok ismételt változása esetén a kérelmet szükséges újból benyújtani.

Az adatváltozásról történő értesítés megküldésére a saját adatai tekintetében kerül sor.

A szolgáltatás igénybevételével csak a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggő adatváltozás tekintetében van lehetősége a kérelem előterjesztésére.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

EKTFO