Budafok-Tétény XXII. ker. - AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

2021. évtől természetes személyek esetén kérelemre az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozására naptári évenként egy alkalommal automatikusan biztosítja a részletfizetést 

Kulcsszavak: AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

A kérelem előterjesztésére jogosult az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy. Azon adózók, akik nem személyesen járnak el, illetve személyesen el sem járhatnak (például a kiskorúak) az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény szerinti képviselő útján képviseltethetik magukat.

Az E-Önkormányzat portálon kikeresni az Általános adónyomtatványok közt a ""AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM"" név alatti űrlapot és kitöltve beküldeni az adóhatóság részére.

Az automatikus részletfizetési kérelemre irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap.

Az eljárás megindításához kérelmet szükséges benyújtani.

 

https://budafokteteny.hu/uploads/files/1610436574.pdf

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) rendelkezései alapján illetékmentes.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

https://budafokteteny.hu/uploads/files/1610436574.pdf

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 199.§

 

Budapest 22. ker. Település