Hulladékgazdálkodás - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződések és kötelezettségvállalások jóváhagyása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2021. március 28. napjától hatályos 92/H.  § (7) bekezdése alapján a  közszolgáltatók a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben új szerződést úgy köthetnek, hatályos szerződésüket úgy módosíthatják, vagy vállalhatnak más módon kötelezettséget, ha ezek hatálya legkésőbb 2023. június 30. napján lejár. A  közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak kötelezettséget.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződés vagy kötelezettségvállalás jóváhagyása iránti kérelem, közszolgáltató, szerződés, kötelezettségvállalás, jóváhagyás, kérelem, záradék

A szerződések és kötelezettségvállalások jóváhagyása iránti  eljárás kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatókra vonatkozik.

A közszolgáltatónak kérelmet kell benyújtani az űrlap kitöltésével és a közszolgáltató által létrehozott hiteles elektronikus mellékletek csatolásával [MEKH_HGSZER, mellékletek:        
a) az érintett szerződés vagy kötelezettségvállalás (a továbbiakban együtt: szerződés),
b) az igazgatási szolgáltatási díjról szóló igazolás,
c) a szerződés megkötésekor meglévő és az azt  megelőző üzleti évre vonatkozó lezárt főkönyvi kivonat és analitika,
d) a  szerződés megkötését megelőző üzleti évben hatályos szerződés és analitika,
e) a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet igazolása, továbbá
f) ha a szerződés nem kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére irányul, akkor mekkora annak az aránya.

A jóváhagyási kötelezettség alá eső szerződés vagy kötelezettségvállalás a Hivatal jóváhagyása nélkül érvénytelen.

Nyomtatvány benyújtásának határideje: a szerződés megkötésének vagy a kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozat megtételét követő 15 nap.

MEKH_HGSZER űrlap és közszolgáltató által létrehozott, hiteles elektronikus mellékletei

Igazgatási szolgáltatási díj a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 04) MEKH rendelet 1. melléklet F) pont alatti táblázat 4. és 5. sorai szerint (szerződés 15.000 Ft/db, kötelezettségvállalás 10.000 Ft/db).

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Bírósági felülvizsgálat

http://www.mekh.hu/szerzodesek-es-kotelezettsegvallalasok-jovahagyasa

MEKH