Kecskemét - Településfejlesztési szándék bejelentése településrendezési szerződés kötése céljából

A HÉSZ-ben rögzített esetekben településfejlesztési szándék bejelentése szükséges, melyhez településrendezési szerződés megkötése szükséges

Kulcsszavak: Településfejlesztési szándék, Telepítési tanulmányterv, Településrendezési szerződés

Településfejlesztési szándék formanyomtatvány kitöltött és aláírt benyújtása.

Ezt követően tájékoztatást kap az eljárási rendről és a benyújtandó telepítési tanulmánytervről.

Nem értelmezhető

A benyújtott településfejlesztési szándék formanyomtatványra válaszlevél készül, melynek határideje 30 nap.

Ezt követően a benyújtott dokumentációk függvényében kerül döntés előkészítésre a kérelem.

  • Településfejlesztési szándék formanyomtatvány
  • Telepítési tanulmányterv

költség és illetékmentes

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Nem értelmezhető

Nincs

Formanyomtatvány kitöltésére van (honlap).

Tervdokumentáció benyújtása

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 

33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Kecskemét Település