Kecskemét - Településfejlesztési szándék bejelentése településrendezési szerződés kötése céljából

A HÉSZ 9. és 9/A. §-okban rögzített esetekben településfejlesztési szándék bejelentése szükséges, melyhez településrendezési szerződés megkötését rögzíti a HÉSZ.

Kulcsszavak: Településfejlesztési szándék, Telepítési tanulmányterv, Településrendezési szerződés

Településfejlesztési szándék formanyomtatvány kitöltött és aláírt benyújtása a tulajdonosok vagy meghatalmazott által. Meghatalmazott esetében a meghatalmazás csatolása is szükséges.

Ezt követően tájékoztatást kap az eljárási rendről és a benyújtandó telepítési tanulmánytervről.

Nem értelmezhető

A benyújtott településfejlesztési szándék formanyomtatványra válaszlevél készül, melynek határideje 30 nap.

Ezt követően a benyújtott dokumentációk függvényében kerül döntés előkészítésre a kérelem.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 19.§ és 7. sz. melléklet alapján.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló  33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település