KAPOSVÁR - Települési támogatás - Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: települési támogatás, lakásfenntartási támogatás

Kaposvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfél.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben)

 

A kérelem benyújtása folyamatos (már fennálló jogosultság esetén, legkorábban benyújtható a korábban megállapított jogosultság utolsó hónapjában).

A kérelem elbírálásának határideje: 21 nap

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár, Fő u. 52.

A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától,( a már fennálló jogosultság utolsó hónapjában benyújtott kérelmek esetén a korábbi jogosultság lejártát követő hónap első napjától) egy év időtartamra kell megállapítani. 

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában:

A kérelem benyújtásának helye:
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Igazgatóság Szociális Iroda
Kaposvár, Fő u. 52.
Tel.: 82/501-501
e-mail: szociroda@kaposvar.hu

Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatáskörében a Polgármester    

Illetékességi terület: Kaposvár Város Közigazgatási Területe

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS) űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról.

Kaposvár Település