Gépjárművel kapcsolatos biztosítások - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A gépjárművásárlást követően még használat előtt szükséges biztosítást kötni annak érdekében, hogy bármely kár esetén a kárrendezés költsége mindkét fél esetén biztosított legyen. A szerződés megkötéséhez bármely biztosító társaságot választhatjuk. A biztosítás megkötésére lehetőség van személyesen, bizonyos esetekben akár online is. A gépjárművet biztosítás megléte nélkül tilos forgalomban használni.

Kulcsszavak: kgfb, autó, kocsi, gépkocsi, biztosítás, kötelező, gépjármű, CASCO, felelősség, kár, kárrendezés, autó, gépjármű, felelősségbiztosítás, kárrendezés, biztosító, kocsi, autóbiztosítás

Minden Magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével –biztosítóval szerződést kötni a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére.

Gépjárművel kapcsolatos biztosítások:

 

A kötelezettségmulasztás az alábbi szankciókat vonhatja maga után:

 

Maga a biztosítás (kockázatviselés) azt követő naptól él, amikor a szerződő fél az első díjat a biztosítónak befizette. A biztosított a szerződésben kifejezetten megállapodhat a biztosítóval a kockázatviselés kezdő időpontjában, a későbbi viták megelőzése érdekében.

A biztosítás időszaka egy év.

A biztosítás első díjrészlete a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttekor esedékes; a folytatólagos díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az egyszeri díjat a szerződés létrejöttekor kell megfizetni.

A biztosítás díj mellett, biztosítási adó fizetési kötelezettség is keletkezik, melyet a biztosító belekalkulál a biztosítás összegébe.

2019.01.01-től megszűnt a baleseti adó.

Magyar Biztosítók Országos Szövetsége

Magyar Nemzeti Bank

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról  szóló  2009. évi LXII. törvény

a biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény

NISZ ZRT.