SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Anyakönyv - Családjogi helyzet rendezése

Családjogi helyzet rendezése apai elismeréssel (születendő és megszületett gyermekre), apaság, anyaság megállapítása, apaság vélelmének megdöntése bírói végzés alapján, örökbefogadás, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás és nyilvántartási feladatok ellátása.

Kulcsszavak: családjog, adatszolgáltatás, nyilvántartások

Ügyfél, illetve a hatóságok.

A kérelem személyes megjelenés útján az anyakönyvvezetőnél terjeszthető elő. Az ügyfél az anyakönyvvezető, a bíróság a közjegyző, külföldön konzul (követ) előtt tehet apai elismerő nyilatkozatot, ez alapján az illetékes anyakönyvvezető rendezi a családjogi helyzetet, átvezeti az adatváltozást, kiállítja az új születési anyakönyvi kivonatot, a régit bevonja. Értesíti az anyakönyvvezető azokat a hatóságokat, amelyek érintettek a családjogi helyzet rendezésében, az anyakönyvvezető az adatváltozást a szükséges nyilvántartásokon átvezeti.

Az anyakönyvvezető az adatok rendelkezésre állása esetén, amennyiben a tényállás tisztázott, haladéktalanul anyakönyvezi a családjogi helyzet rendezést.

Hatósági, bírósági, közjegyzői döntésen alapuló bejegyzés teljesítésének határideje 15 nap.

A személyesen előterjesztett kérelemről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

Szükséges dokumentumok:

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Anyakönyvvezetője

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: Vas Megyei Kormányhivatal.
Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Szombathely Település