Agrárkár-enyhítés / Kockázatkezelési rendszer I. pillér

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésére szolgáló rendszer I. pillérének célja a kockázatok hatásának enyhítésében való kockázatközösség kialakítása, a mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, és az érintettek arányos felelősségvállalásának létrehozása.

Kulcsszavak: Agrárkár-enyhítés / Kockázatkezelési rendszer I. pillér

Az az egységes kérelmet benyújtó, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által nyilvántartott ügyfél, aki megfelel a 2011. évi CLXVIII. törvényben meghatározott egyéb feltételeknek.

A kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége: 
EZEN A HONLAPON
Az elektronikus kérelembenyújtás elérhetősége: 
EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Az intézkedés során a mezőgazdasági termelők befizetéséből és az állam ezzel legalább azonos összegű költségvetési támogatásából származó pénzügyi forrásból a befizető mezőgazdasági termelők körében a tárgyévben a mezőgazdasági termelő használatában lévő, üzemi szinten a káreseménnyel érintett növénykultúra vonatkozásában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést, továbbá 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést okozó elemi károk részbeni megtérítésére nyílik lehetőség.

Magyar Államkincstár/Támogatások/Nemzeti Támogatások

2011. évi CLXVIII. törvény 
27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
36/2017. (VII. 6.) FM rendelet

PNTF