Külföldön kapott védőoltás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Térbe történő bejelentése iránti kérelme

A 2022. február 21. napon hatályba lépő 43/2022. (II.16.) Korm. rendelet lehetővé teszi a Covid-19 megbetegedés ellen külföldön kapott védőoltásoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Térbe bejelentését.

Továbbá, amennyiben az érintett ügyfél nem rendelkezik Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) hozzáféréssel, abban az esetben kérelmezheti az uniós digitális-Covid igazolvány átvételét személyesen, postai úton, vagy az ügyfélkapun keresztül.

Kulcsszavak: védettségi igazolvány, oltási kártya, oltási igazolvány, covid, védettségiigazolvány, oltási igazolvány, EESZT, uniós covid, covid19, covid 19

Külföldön beoltott magyar állampolgárok vagy Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgárok

A külföldön beoltott magyar állampolgár vagy Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár kérelmezheti a védőoltásának bejegyzését az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe amennyiben a Covid-19 oltóanyaggal történő beoltására az alábbi országok valamelyikében került sor:

A kérelem benyújtható:

A kérelemhez az alábbi adatok megadása szükséges:

Továbbá, amennyiben az érintett ügyfél nem rendelkezik Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) hozzáféréssel, abban az esetben kérelmezheti az uniós digitális-Covid igazolvány átvételét személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül.

 

8 nap

 

Az oltás tényének igazolása:

Az oltás ténye igazolható az  EUr. szerinti, külföldi állam által kiállított digitális Covid-igazolvánnyal.

vagy

Az oltás tényének külföldi hatóság vagy az  oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított magyar vagy angol nyelvű igazolását, más idegen nyelvű igazolás esetén annak hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az  igazolásnak tartalmaznia kell a  Covid19-világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) Melléklet (1) bekezdés c)–j) pontjában meghatározottakat, azaz:

a) célzott betegség vagy kórokozó: Covid19 (SARS-CoV-2 vagy annak egyik variánsa);

b) Covid19-oltóanyag vagy profilaxis;

c) a Covid19-oltóanyagtermék neve;

d) a Covid19-oltóanyag forgalombahozatali engedélyének jogosultja vagy az oltóanyag gyártója;

e) több dózisból hányadik, valamint a dózisok teljes száma;

f) az oltás időpontja, a legkésőbbi dózis beadásának dátumát feltüntetve (az alapoltási sorozat befejezését feltüntető oltási igazolványok csak akkor fogadhatók el, ha legfeljebb 270 nap telt el az említett sorozat legutolsó dózisának beadása óta);

g) az a tagállam vagy harmadik ország, amelyben az oltást beadták;

h) az igazolvány kiállítója;

Díjmentes

Megyei és fővárosi Kormányablakok

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY