Veszprém- Közterület használathoz engedély kérelem

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati iránti kérelem benyújtása, hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület használati hozzájárulás szükséges, amely tartalmazza a használat részletes feltételeit.

Kulcsszavak: Közterület használat

A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság) vagy az általa meghatalmazott személy.

Az Ügyfélnek be kell nyújtania a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának részére szóló kérelmét - a közterületek használatáról és rendjéről szóló 8/2022. (III.24) önkormányzati rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. § (2) bekezdése szerint - elektronikus úton vagy benyújthatja személyesen is.

Az alkalmazandó díjakat a közterületek használatáról szóló 8/2022.(III.24) számú önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A minimum fizetendő összeg min. 1.000, Ft.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Iroda

8200 Veszprém Óváros tér 9. földszint

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 7.30–16.00

 

Veszprém Település