Szeged - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rászoruló gyermekek szociális helyzetük alapján jogosultak kedvezmények igénybevételére.

Kulcsszavak: rendseres, gyermek, gyerek, védelmi, kedvezmény

Szegedi lakcímmel rendelkező gyermekek

Kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel.

A jogosultság megállapítása során valamennyi, a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozót kell figyelembe venni. A kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője nyújthatja be. A nyomtatványt a kérelmezőn kívül a vele egy háztartásban élő nagykorú közeli hozzátartozóknak is alá kell írni.

A kérelmek benyújtása folyamatos. Már megállapított kedvezmény esetén a kérelmet legkorábban három hónappal a jogosultság megelőzően lehet benyújtani.

Jövedelem típusának megfelelő igazolás a család minden tagjára vonatkozóan, esetenként a gyermek elhelyezésére vonatkozó irat.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kerelem nyomtatvany 2021.10.14..pdf( / 143KB)

Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről.pdf( / 52.27KB)

Formanyomtatvány_Környezettanulmány_Hátrrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához-2.pdf( / 106.7KB)

RGYK, HH, HHH tájékoztató 2021.10.14..pdf( / 123.82KB)

1997. évi XXXI. tv a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Szeged Település