Anyatehén tartás - termeléshez kötött

Célja, a bizonyos érzékeny ágazatokban működő mezőgazdasági termelők jövedelmének kiegészítése, munkaigényes mezőgazdasági ágazatokban a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése.

Kulcsszavak: Anyatehén tartás - termeléshez kötött

-aki/amely a tárgyévben a kérelem benyújtására nyitva álló időszakban támogatási kérelmet nyújt be; 
-aki/amely a kérelmén legalább 1 támogatható állatot jelent be; 
-tárgyévben az egységes kérelem beadására nyitva álló határidő utolsó napján rendelkezik 1 hektár minimális SAPS jogosult területtel, vagy adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege meghaladja a 100 euró értéket; 
-aki/amely a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem benyújtását követő naptól kezdődően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás); 
-aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti jelölésről és nyilvántartásról; 
-aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti apaállat-használatról; 
-aki/amely a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, húshasznú, vagy kettős hasznosítású típusba tartozó fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ; 
-a 2022. január 1. és a birtokon tartási idő lejárata között történt ellésekhez tartozó termékenyítéseket (fedeztetéseket), szabad és háremszerű pároztatásokat és embrió-átültetéseket az előírt bizonylatokon a NÉBIH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták - LEGKÉSŐBB 2022. december 31-ig.
-akinek/amelynek a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig tartó időszak során (három egyed alatti jogosult állatlétszám esetén nem kell teljesíteni); 
-aki/amely a kérelmezett állattól a birtokon tartási idő alatt született borjakat közvetlenül a születést követően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartja;
-akinek/amelynek a támogatás alapjául szolgáló állatlétszámában a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40% (három egyed alatti jogosult állatlétszám esetén nem kell teljesíteni); 
-aki/amely a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR-ENAR) a kérelemben szereplő támogatható állatok tenyészetének állattartójaként legkésőbb a kérelem benyújtásának napjától szerepel ügyfél-azonosítójának feltüntetésével; 
-kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

Támogatással kapcsolatos közlemények:
Ezen a linken.

Az eljárás illetékmentes.

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár 

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

22/2016. (IV.5.) FM rendelet
9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
8/2015. (III. 13.) FM rendelet 

KTF