Vámazonosító szám (EORI, VPID) igénylése

Az állami adó- és vámhatóság az ügyfél vám- vagy egyéb „vámszakmai” feladatkörbe tartozó eljárása során az ügyfelet vámazonosító számon veszi nyilvántartásba. A vámazonosító szám kérelmezhető előzetesen az ún. adószakmai adatlapokon, illetve a közvetlen eljárás során a vámhatóságtól kérhető ún. egyszerűsített adatlapokon.   

A vámazonosító szám (EORI szám) Közösségi nyilvántartásba történő vétele is kérelmezhető.

Kulcsszavak: EORI, VPID, vámazonosító szám, vámazonosító, EORI-szám

Ha az ügyfélnek a jövőbeni vám- vagy egyéb kötelezettség teljesítéséhez szüksége van vámazonosító számra (EORI), az EORI-szám megállapítását előzetesen a NAV-tól kell kérnie. Ha az ügyfélnek kizárólag regisztrációsadó-kötelezettsége miatt van szüksége vámazonosító számra, elegendő ezen kötelezettséghez használható VPID-számot kérnie a NAV-tól. 

A vámazonosító szám megállapítását a NAV által adózói körönként eltérő adattartalommal közzétett adatlapok valamelyikén kell kérni.

A kizárólag adóazonosító jellel rendelkező természetes személynek a 'T34 jelű adatlapon, vagy ONYA felületen keresztül.

 

Adószámmal rendelkező adózók:

az egyéb szervezetek és a külföldi vállalkozások a ’T201 jelű adatlapon keresztül igényelhetik vámazonosító szám megállapítását.

A vámazonosító szám kiadását a jövőbeni vám- vagy egyéb kötelezettség bekövetkezését megelőzően kell igényelni.

A NAV 'T34/’T101/’T101E/’T201/’T201T/’T201TSZ/’T201CSZ jelű adatlapja és útmutatója: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

Az eljárás illetékmentes.

A NAV illetékes adó- és vámigazgatósága, illetve Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

A NAV Fellebbviteli Igazgatósága

EORI számmal és annak igénylésével kapcsolatos további fontosabb információk:

https://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/eori_szam/EORI_szam20190311.html?query=eori

A NAV 'T34/’T101/’T101E/’T201/’T201T/’T201TSZ/’T201CSZ jelű adatlapja.

Természetes személyek esetében az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül is megtehető a bejelentés.

Vámazonosító szám igénylése esetén irányadó:

NAV