Budapest 11 Fakivágási vagy –csonkolási engedély kérelem magántulajdonú ingatlanon

A tervezett fakivágás vagy –csonkolás előtt legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a kérelmet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője felé.

A kivágott fa pótlására a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője kötelezettséget állapít meg.

A pótlás történhet ültetéssel (legalább 12/14 cm törzskörméretű lomblevelű előnevelt díszfa) vagy pénzbeli megváltással, illetve ültetés és pénzbeli megváltással is.

Kulcsszavak: fakivágás, magánterület, magántulajdon

Az adott ingatlannal rendelkezni jogosult bármely állampolgár, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, stb.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője felé írásban a fás szárú növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelet 2. melléklete szerinti kérelemmel kell fordulnia, a tervezett fakivágás előtt legalább 60 nappal. Az 1 méter magasságban 125 cm törzskörméretnél nagyobb fára vonatkozó kérelem esetén kertészeti szakvéleményt kell kötelező jelleggel csatolni.

Közigazgatási bírság.

Kérelmező számára: a tervezett cselekményt megelőző 60 (hatvan) nap.

Hivatal számára: sommás eljárásban nyolc napon belül, ami teljes eljárásban (a tényállás megfelelő tisztázásának szükségessége esetén) hatvan napra egészül ki.

Az eljárás megindítása 2021. január elseje óta illetékmentes.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője


 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest 11. ker. Település