MISKOLC - Közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével kapcsolatos eljárás

A jegyző önkormányzati rendeletben meghatározott, a közösségi együttélést sértő - bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősülő - magatartások szankcionálásával, elősegíti a jogkövető magatartások érvényesülését és a harmonikus együttélést.

Kulcsszavak: MISKOLC - Közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével kapcsolatos eljárás

A rendeletben foglaltak betartását Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának erre feljogosított ügyintézője, valamint közterület-felügyelői végzik.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A panasz bejelentést postai úton, elektronikusan ügyfélkapun, vagy személyesen megjelenés útján a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Eljárás megindításának határideje: a jogellenes magatartás hivatalból vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 60 napon belül

Ügyintézés határideje: eljárás megindításától számított 60 nap

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül. Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Egyéb, Ügytípusnál Egyéb ügyeket kérjük kiválasztani.

 

A csatolandó dokumentumok listáját a "kapcsolódó nyomtatványok" rész tartalmazza.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A jegyző határozata ellen Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett fellebbezéssel lehet élni.

Az eljárás menete:

Bejelentésnek tartalmaznia kell:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2013. (X.1.) sz. önkormányzati rendelete

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 13/1998. (III.30.) sz. rendelete a közterületek rendjéről

Miskolc Település