Szombathely MJV Önkormányzata – Címer-, zászlóhasználat engedélyezése

A város címerét és zászlóját kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és a színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni, továbbá azokat csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, ami nem sérti a hiteles ábrázolást. Indokolt esetben a címer használata a tárgy anyagának színében (fém, bőr, stb.) is engedélyezhető.

Kulcsszavak: Szombathely – Címer-, zászlóhasználat engedélyezése

Bármely természetes vagy jogi személy illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Ügyet indíthat a személy vagy szervezet törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

A város névhasználat engedélyezése érdekében kérelmet kell benyújtani Szombathely Megyei Jogú Város polgármesteréhez.

A kérelmet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek kizárólag elektronikus úton, természetes személyek elektronikusan vagy papíralapon nyújthatják be.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány, stb. tervét.

Elektronikus benyújtás az alábbi módokon lehetséges:
A szuf.magyarorszag.hu oldalon az Önkormányzat/ Szombathely/ címer-, zászlóhasználat engedélyezése aloldalon, formanyomtatványon ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül.
Természetes személyek papíralapon (postán vagy személyesen) is benyújthatják kérelmüket.

A kérelemről a polgármester dönt. Az engedélyt a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kell kiadni.

Címer-, zászlóhasználati kérelem

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere.

A kérelem elutasítása elleni fellebbezést Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének címezve, a Polgármesteri Hivatala Jogi és Képviselői Osztályához kell benyújtani, vagy postára adni, az elutasítás közlésétől számított 15 napon belül, az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Képviselői Osztály, Jogi Irodáján kérhető.

A 8/1991. (V.23.) önkormányzati rendelet alapján kizárólag engedély alapján szabad

 1. a városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és a várossal, vagy az intézmény, illetve társadalmi szervezet történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
 2. a várost érintő kiadványokon,
 3. a városban rendezett jelentősebb kulturális és szakmai rendezvényeken, továbbá nemzetközi és országos méretű sportversenyeken, bajnokságokon,
 4. a város történetét, életét, fejlődését bemutató kiállításokon,
 5. a városra utaló ajándék és emléktárgyakon,
 6. gazdálkodó szervezetek egyes jellegzetes termékein,
 7. egyéb, a kérelemben megjelölt egyedi esetekben.
 1. a város életében jelentősebb - kizárólag helyi - események és rendezvények alkalmával,
 2. megkülönböztetésül a többi település részvételével tartott rendezvényeken,
 3. cserezászlóként és - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével - elismerésként,
 4. a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
 5. az önkormányzat közgyűlésének protokolláris rendezvényein,
 6. minden olyan esetben, amikor az önkormányzat közgyűlése indokoltnak tartja, illetve a polgármester engedélyezi.

A város címerét és zászlóját kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és a színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni, továbbá azokat csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, ami nem sérti a hiteles ábrázolást. Indokolt esetben a címer használata a tárgy anyagának színében (fém, bőr, stb.) is engedélyezhető.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/1991. (V.23.) önkormányzati rendelete a város címerének és zászlójának megállapításáról és használatának rendjéről:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2502

Szombathely Település