Cégek egyszerűsített végelszámolásának befejezése

Egyszerűsített végelszámolás befejezéséhez kapcsolódóan a vagyonfelosztási javaslat benyújtása a Céginformációs Szolgálaton keresztül az illetékes cégbíróságra.

Kulcsszavak: egyszerűsített végelszámolás, vagyonfelosztási javaslat, végelszámolás, cég, befejezés

A Cégtörvény hatálya alá tartozó, cégbíróságon nyilvántartott cégek.

Az egyszerűsített végelszámolás helyett a cég köteles a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerint eljárni, ha

A cég a végelszámolás általános szabályai szerinti eljárásra okot adó körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles végelszámolót választani és változásbejegyzési kérelmet benyújtani azzal, hogy a cégjegyzékbe már bejegyzett adatok bejegyzését újra nem kell kérni. Ha ezen kötelezettségét a cég nem teljesíti, a cégbíróság automatikus végzéssel az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját követő kettőszáztizenegyedik napon a végelszámolás befejezését a cégjegyzékbe bejegyzi, a cégnévből (rövidített névből) a végelszámolásra utaló toldatot törli. Az egyszerűsített végelszámolás befejezésének napja e bekezdés szerinti esetben az egyszerűsített végelszámolás befejezését megállapító végzés bejegyzésének napja.

A cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet , ha a végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi. 

Az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, illetve az ennek elfogadását tartalmazó legfőbb szerv által hozott határozatot szükséges megküldeni. 

  

 

 

Az ügyben az illetékes törvényszék cégbírósága jár el.

Az eljárásról részletesebb tájékoztató elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, a 60. számú információs füzetben.

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2021

A vagyonfelosztási javaslatot, illetve  a legfőbb szerv határozatát a  cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 13-18. melléklete alapján szükséges elkészíteni, illetve az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja szerinti azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással szükséges azokat – az arra jogosult(ak) által – aláírni.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel szükséges az iratokat ellátni.

CÉGINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT