E-BEJELENTŐ: KÖZMŰÁTÍRÁS - FELHASZNÁLÓVÁLTÁS BEJELENTÉSE RÉGI SZERZŐDŐ ÁLTAL

Jelen ügytípusban a felhasználóváltással kapcsolatos szerződés-átírás kezdeményezhető az átírásban érintett régi szerződő által. A felhasználóváltás a közüzemi szolgáltatók vonatkozásában egy-egy ingatlanhoz, felhasználási helyhez, illetve ahhoz tartozó már kiépített közmű szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Leggyakrabban adásvétel, öröklés vagy ajándékozás esetén merül fel.  Előfordul azonban, hogy az ingatlan tulajdonosa nem, csak a felhasználója változik, például a bérlet, a haszonélvezet vagy a használatátengedés esetén.

Kulcsszavak: e-bejelentő, közműátírás, felhasználó bejelentése, régi szerződő

Bármely természetes személy, aki valamely alapnyilvántartás alanya (személyiadat-és lakcímnyilvántartás (SZL), központi idegenrendészeti nyilvántartás (ISZL), vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT)), és rendelkezik elektronikus ügyfél tárhellyel (KÜNY-tárhellyel), valamint online ügyintézés esetén a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) valamelyik azonosítási szolgáltatásával (Ügyfélkapu, eSzemélyi, RKTA, Arcképes azonosítás).

Amennyiben nem biztos abban, hogy rendelkezik-e KÜNY tárhellyel, a következő szolgáltatás segítségével nyílik lehetősége ellenőrizni, illetve igényelni: Tárhely igénylés szolgáltatás

 A szolgáltatást abban az esetben tudja igénybe venni, ha az átírásban érintett szolgáltatók már csatlakoztak. A szolgáltatással elérhető közüzemi szolgáltatók csatlakozása folyamatos. (A csatlakozott szolgáltatók listáját itt érheti el).

Online ügyintézés esetén:
-    Indítsa el a szolgáltatást;
-    Jelentkezzen be a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítási szolgáltatások valamelyikével (Ügyfélkapu, RKTA, eSzemélyi, arcképes azonosítás);
-    Ha még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, először el kell végezze;
-    Regisztrációt követően válassza ki a Felhasználóváltás-bejelentése ügytípuson belül a régi szerződőként való ügyindítási lehetőséget;
-    Válassza ki azokat a szolgáltatókat, akiknek el kívánja küldeni bejelentését;
-    Adja meg az űrlapon szereplő adatokat (bizonyos közhiteles nyilvántartásból származó adatok előtöltésre kerülnek);
-    Csatolja az ügytípushoz kapcsolódó mellékleteket (másolatban töltheti fel);
-    Amennyiben ezeket nem elektronikusan hiteles (vagyis elektronikusan már aláírt) dokumentumok formájában tölti fel, lehetősége van hitelesíteni ezeket az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatáson keresztül;
-    Ellenőrzés után küldje be, a sikeres beküldésről visszaigazolást kap és letöltheti a beküldött fájlokat.

Személyes ügyintézés esetén:
-    Keressen fel egy kormányablakot (bármely kormányablakban intézhető), előtte, ha teheti, foglaljon időpontot;
-    Vigye magával az ügyleírásban felsorolt dokumentumokat és készítse elő azokat az egyéb dokumentumokat (pl. szolgáltatói számlalevelek, szerződések), amelyek alapján a szolgáltatói azonosítók is megadhatók;
-    Az ügyintéző az Ön megbízása alapján azonosítást követően rögzíti a rendszerben az Ön által megadott, az átíráshoz szükséges adatokat, beszkennelve feltölti a bemutatott dokumentumokat;
-    Visszaigazolást kap arról, ha az ügyindítás sikeresen megtörtént.
Amennyiben még nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges KÜNY tárhellyel, vagy még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, a kormányablakban ezt is megteheti. 
Az űrlap kitöltését és ellenőrzését követően beadványa beküldésre kerül a kiválasztott szolgáltatók felé. A beküldést követően még további 15 munkanapig lehetősége nyílik arra, hogy a felületen belépve beadványát letöltse és elmentse. Az ügy aktuális státuszát az Ügykövető menüpontban tudja megtekinteni, illetve – amennyiben profiljában feliratkozott rá – emailben is kap visszajelzést arról, ha a szolgáltató fogadta az Ön bejelentését.
 

A felhasználó személyében bekövetkező változás a változástól számított 15 napon belül bejelentendő az érintett szolgáltatók felé. A szerződések átírása a bejelentés alapján valósul meg.

A felhasználó-változásra irányuló bejelentést az érintett szolgáltatónak az ügyfél beazonosítására nyitva álló 5 munkanapon túl a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott határidőn belül kell feldolgozni, az új szerződést elkészíteni és megküldeni.

A felhasználó-váltás bejelentéséhez nem szükséges az átírás jogcímét igazoló dokumentumot, illetve, többes tulajdonos esetén, az eljáráshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot becsatolni, de azt esetleges külön felszólításra be kell tudni mutatni az érintett szolgáltató számára. A bejelentés által érintett szolgáltatók és ágazatok függvényében az ügyintézési folyamatban csatolni szükséges elektronikus dokumentumokat. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint az e-bejelentő honlapjáról elérhető dokumentum-sablonokat használják, ami biztosítja, hogy egy-egy dokumentumot csak egyszer kelljen becsatolni és az valamennyi szolgáltató felé megfelelő legyen!
-    Fogyasztásmérő átadás-átvételi jegyzőkönyv (kötelező)
-    Elfogadó nyilatkozat (amennyiben a díjfizető (számlafizető) az új szerződőtől eltér)
-    Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról (csak amennyiben a gáz közmű érintett az átírásban és az új szerződő nem tulajdonosa az ingatlannak)
-    Lemondó nyilatkozat (kötelező – ez biztosítja, hogy a régi szerződő szerződése is megszüntetésre kerüljön)
-    Meghatalmazás (a régi szerződő eljárása esetén csatolandó, amennyiben nem rögzítettek RNY-ben elektronikus meghatalmazást)
 

A szolgáltatás használata a természetes személy ügyfelek számára díj- és illetékmentes.

Csatlakozott Szolgáltatók – a bejelentéssel kapcsolatos eljárás vonatkozásában.

Pest Megyei Kormányhivatal – az e-bejelentő adattovábbítási szolgáltatással kapcsolatban.

Csatlakozott Közüzemi Szolgáltatók: Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal.

E-bejelentő szolgáltató: Miniszterelnökség.

Csatlakozott Szolgáltatók aktuális listája.

A szolgáltatás csak előzetes regisztráció után vehető igénybe.

Amennyiben az átírás kezdeményezéséhez dokumentumot kell csatolnia, azt kérjük, hogy az e-bejelentő honlapjáról letölthető minta alapján tegye meg:
-    Fogyasztásmérő átadás-átvételi jegyzőkönyv
-    Elfogadó nyilatkozat (új szerződőtől eltérő számlafizető)
-    Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról (gáz)
-    Lemondó nyilatkozat (kötelező – ez biztosítja, hogy a régi szerződő szerződése is megszüntetésre kerüljön)
-    Meghatalmazás
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII.2.) Korm. rendelet

PMKH