ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer

Az ÉTDR az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

Kulcsszavak: ÉTDR, e-építés, építésügy, építés, e-napló, e-építési napló, építési napló, terv, építési terv, Lechner, Lechner Nonprofit Kft

Ügyfélként nem kötelező az ÉTDR használata. Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, lehetősége van az építésügyi hatósági ügyeit ezen rendszeren keresztül, elektronikusan intézni.

Az ÉTDR rendszerbe az alábbi honlapon tud belépni: https://www.e-epites.hu/etdr

Az építtetőnek az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal kell bejelentenie az ÉTDR-en keresztül.

Az adott építésügyi hatósági ügyhöz tartozó kérelem és az esetleges mellékletei.

Az eljárás illetékmentes.

Az ÉTDR üzemeltetője a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az elsőfokú, általános építésügyi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

A döntés ellen közigazgatási per indítható, szakmai felettes szerv a Miniszterelnökség.

Formanyomtatványok

Építésügyi Fizetési Portál
 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

NISZ ZRT.