Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – KÖZTERÜLETEN LÉVŐ FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

Magánszemélyek és jogi személyek ellenőrzött bejelentésére (kérelmére) közterületen lévő jegyzői hatáskörbe utalt fakivágások engedélyezése.

Kulcsszavak: KÖZTERÜLETEN LÉVŐ FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

Bármely magyar állampolgár, illetve jogi személy.

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén belüli közterületen saját költségen fás szárú növényt kivágni és pótolni, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon (engedély kiadására irányuló kérelem) vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Ügyintézési határidő 60 nap.

Hiánytalanul kitöltött kérelem.

Az eljárás és szolgáltatás és illetékmentes. 

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Vas Megyei Kormányhivatal

346/2008. (XII.30.) Korm. r. – a fás szárú növények védelméről

33/2012. (XI.12.) Önk. rendelet a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól

2016. évi CL. tv. – az általános közigazgatási rendtartásról

1988. évi I. tv. – a közúti közlekedésről

Szombathely Település