Szeged - Gyógyszertámogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott rendszeres települési támogatás

Kulcsszavak: gyógyszer, támogatás

Szegedi lakcímmel rendelkező jogosultak

Kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel.

A jogosultság megállapítása során valamennyi, a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni. A kérelem nyomtatványt a kérelmezőn kívül a vele egy háztartásban élő nagykorú közeli hozzátartozóknak is alá kell írni.

A kérelmek benyújtása folyamatos. Már megállapított támogatás vagy közgyógyellátási igazolványra való jogosultság esetén a kérelmet legkorábban három hónappal a gyógyszertámogatás vagy közgyógyellátási igazolvány lejáratát megelőzően lehet benyújtani.

Jövedelem típusának megfelelő igazolás a család minden tagjára vonatkozóan, a háziorvos által kiállított igazolás, valamint a gyógyszertár által kiállított igazolás.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Gyógyszertámogatás megállapítása kerelemnyomtatvany 2021.10.14..pdf( / 102.56KB)

Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről.pdf( / 52.27KB)

munkaltatoi_igazolas.pdf( / 69.73KB)

Gyógyszertámogatás tájékoztató 2022.02.22..pdf( / 84.09KB)

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Település