VESZPRÉM - BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEKRE

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő bérlakásokra vonatkozó bérleti szerződés megkötése.

Kulcsszavak: VESZOL Bérlakás

A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő között jön létre. Önkormányzati bérlakás esetén a bérbeadó az önkormányzat, a bérlő pedig az arra jogosult személy.

Kérelmet kell kitölteni és benyújtani a „VESZOL” Nonprofit Kft.-hez.

Önkormányzati bérlakáshoz jutni pályázat vagy egyedi elbírálás útján lehet.

Pályázat esetén pályázni lehet az adott lakásra, az adott önkormányzat által meghirdetett pályázati kiírás keretein belül.

Az elbírálását követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére.

Lakásbérlet esetén kötelező a megállapodást írásba foglalni.

Önkormányzati bérlakás pályázat esetén az önkormányzat előírhat kötelezően benyújtandó dokumentumokat, a pályázatban előírt feltételek fennállásnak igazolására (pl.: jövedelemigazolás).

Bérleti díj

A lakásbérleti szerződés alapja a bérleti díj, melyben a bérlő és bérbeadó állapodnak meg a hatályos önkormányzati lakásrendelet alapján.

Kaució

Kauciót a szerződéskötéskor fizet a bérlő a bérbeadónak, ennek mértékéről a szerződésben állapodnak meg a felek az önkormányzati lakásrendelet alapján.

Szociális önkormányzati bérlakás esetén nem követelhető kaució.

Önkormányzati bérlakás pályázat esetén az illetékes önkormányzat és a „VESZOL” Nonprofit Kft.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

 

Veszprém Település