VESZPRÉM - Előzetes szakhatósági állásfoglalás

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete 1. számú melléklet alapján a jegyző jogosult több engedélyezési eljárást megelőzően előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadására.

Kulcsszavak: előzetes szakhatósági állásfoglalás, jegyző, VMJV Jegyzője, Veszprém

Bármely természetes vagy jogi személy.

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

Az eljárás a kérelem beérkezését követő napon indul. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásának határideje, az eljárás indulását követő 8. nap.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez az egyes hatósági engedély (közlekedéshatósági építési engedély, vezetékjogi engedély...stb.)  iránti kérelmek esetében előírt mellékleteket szükséges csatolni.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

Veszprém Megyei Kormányhivatal

A jegyző által kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalás 1 évig használható fel., ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg.

 Kérelem előzetes szakhatósági állásfoglaláshoz

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Veszprém Település