Termeléshez kötött zöldségnövénynövény termesztés támogatása

Termeléshez kötött zöldségnövény támogatás igényelhető az egységes területalapú támogatás (SAPS) mellett, a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. számú mellékletében lévő táblázat szerinti zöldségnövények esetében.

Kulcsszavak: Termeléshez kötött zöldségnövénynövény termesztés támogatása

További jogosultság feltételek a zöldségnövény termesztés támogatásra igényelt táblák vonatkozásában: 
• A rendelet mellékletében meghatározott növények kivételével a növényállományt a rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig meg kell őrizni vagy a támogatásra jogosult növény módosítása esetén a támogatási kérelem módosítása – után még legalább két hétig a területen van függetlenül attól, hogy a növény betakarítása még a kérelmezési időszakon belül megtörténik. 
• Gazdálkodási napló vezetése kötelező.
• Hektáronként meghatározott minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használata kötelező, és az ügyfélnek a szaporítóanyag beszerzését is igazolnia kell.

Támogatással kapcsolatos közlemények:
Ezen a linken.

Az eljárás illetékmentes.

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár 

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

KTF