Külföldi állampolgárok letelepedése Magyarországon

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Külföldi állampolgárok magyarországi letelepedésének lehetőségei:

Kulcsszavak: tartózkodás, letelepedés, menekült, oltalmazott, bevándorló, bevándorlás, Magyarország, családegyesítés

Állandó tartózkodásra jogosult:

 

A Magyarország területén keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodó EGT-állampolgár az 5 éves tartózkodási idő letelte előtt állandó tartózkodásra jogosult, ha:

Ha az EGT-állampolgár valamely felsorolt kedvezményes mód alapján megszerezte az állandó tartózkodás jogát, a családtagjaként tartózkodási joggal rendelkező személy is állandó tartózkodásra jogosult.

 

EK letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 

Ideiglenes letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 

Nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

A kérelmet a kérelmező jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságának kirendeltségén kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni.

A természetes személy ügyfél vagy meghatalmazott jogi képviselője elektronikus úton, az Enter Hungary rendszeren keresztül is terjeszthet elő tartózkodásra jogosító engedély (kiadása vagy meghosszabbítása) iránti kérelmet. (Nem kezdeményezhető tartózkodásra jogosító engedély kérelmezésére irányuló eljárás E-papír szolgáltatás igénybevételével!)
Nem terjeszthető elő kérelem elektronikus úton külképviseleten történő benyújtás esetén, valamint abban az esetben, ha a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem alapjául kivételes méltánylást érdemlő körülmény kerül megjelölésre.

A regionális igazgatóság az állandó tartózkodási kártya iránti kérelmet 70 nap alatt bírálja el.

A regionális igazgatóság az EK letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 70 napon belül dönt.

Az eljáró hatóság az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 21 napon belül dönt.

Az eljáró regionális igazgatóság a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 70 nap alatt dönt.

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell mutatni, illetve csatolni kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló és a kérelem benyújtásához meghatározott okiratokat vagy más iratokat.

Kötelező mellékletek:

Az Enter Hungary rendszer segítségével lehetőség van a kérelem elbírálásához szükséges adatok megadására, valamint a szükséges mellékletek (arcfénykép, formanyomtatvány, úti okmány) és az azt alátámasztó dokumentumok feltöltésére (tartózkodási cél, megélhetés, lakhatás, egészségbiztosítás, tovább vagy visszautazás).

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a regionális igazgatóságai

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 5000 forint.
 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság nyomtatványai itt érhetőek el.

 

A megfelelő kérelemet ezen a felületen választhatja ki.

Időpontot itt foglalhat a Regionális Igazgatóságokhoz.

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

NISZ ZRT.