Tatabánya - Közlekedési támogatás

Tatabányai lakóhellyel rendelkező, 6-20 év közötti nappali tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatal részére az adott tanévben a helyi tömegközlekedés igénybevételéhez természetbeni közlekedési támogatást biztosít. A tanév megkezdésekor a 6. életévet betöltött, de a 17. életévét még el nem ért gyermek részére a támogatás hivatalból kerül megállapításra. A 6-16 év közötti, tankötelezett, tanév során Tatabányán bejelentett lakóhelyet létesítő gyermek  és 17-20 év közötti fiatalok esetében kérelemre történik a jogosultság megállapítása.

Kulcsszavak: közlekedési támogatás

Tatabányai lakóhellyel rendelkező 6-20 közötti tatabányai lakóhellyel, nappali tanulói jogviszonnyal rendelkezők. 

A támogatás 6-16 éves korosztály esetében hivatalból kerül megállapításra, és kiküldésre. Az tanév során tatabányai lakóhelyet létesítő 6-16 éves gyermek esetében, illetve a 17-20 év közötti nappali tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok esetében az eljárás formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez a 17-20 évesek esetében csatolni szükséges a nappali oktatásban történő részvételről szóló tanulói igazolást. A kérelem benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan az epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül.

A kérelmek benyújtása folyamatos. Ügyintézési határidő: teljeskörű benyújtás esetén nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Közlekedési támogatás megállapítása iránti kérelem

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének egyes önkormányzati családtámogatásokról szóló 25/2107. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Tatabánya Település