Hulladékgazdálkodás - Közszolgáltatási terület bevallás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj előkészítésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettség

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Közszolgáltatási terület bevallás

A MEKH_22_KT elektronikus nyomtatvány benyújtására a 2022. évben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatók kötelesek

Amennyiben a közszolgáltatási terület, illetve a közszolgáltatással érintett időszak tekintetében évközben változás következik be, a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül a MEKH_22_KT nyomtatvány ismételt benyújtása szükséges a Hivatal részére. A nyomtatványban a teljes közszolgáltatási területet kell feltüntetni változás bejelentése esetén is.

A Hivatal által kötelezett a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felszólítása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.

Nyomtatvány publikálásának határideje: 2022.02.28. Nyomtatvány benyújtásának határideje: 2022.04.30.

MEKH_22_KT nyomtatvány

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

http://www.mekh.hu/dijelokeszites

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

MEKH