Képzések elősegítése - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Azon személyek részére, akik munkavállalásához támogatás szükséges, az állami foglalkoztatási szerv képzésekkel segíti a munkaerőpiacon lévő munkalehetőségekhez szükséges ismeretek elsajátítását.

Kulcsszavak: álláskereső, munkanélküli, képzés, állami foglalkoztatási szerv, képzési támogatás, kormányhivatal, álláskeresés, támogatás, elősegítés,

A képzések és a képzési támogatások igénybe vételéhez a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal járási, illetve kerületi foglalkoztatási osztályán érdeklődni szükséges a tartandó képzésekről, majd jelezni a részvételi szándékot.

Az eljárás illetékmentes.

Az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási, kerületi (főváros) hivatal foglalkoztatási osztálya.

Jogorvoslati ügyekben a Megyei Kormányhivatal vagy Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Képzési támogatásként

A kereset kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet.

A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.

A képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy teljes mértékben megtéríthetők.

Az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási, kerületi (főváros) hivatal foglalkoztatási osztálya által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény.

NISZ ZRT.